วันที่
ชื่อเรื่อง
9  ก.ค. 2561
จ้างซ่อมแซมถนนหินคลุกเดิมสายหนองแสง-อ้อยช้าง บ้านหนองแสง หมู่ที่ 5 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  ก.ค. 2561
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงานภายในสำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  ก.ค. 2561
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัวส่วนการศึกษา จำนวน 12 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  ก.ค. 2561
ซื้อเตียงนอนพร้อมหมอนผ้าห่มและตู้เหล็กบานเลื่อน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  มิ.ย. 2561
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 9 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  มิ.ย. 2561
จ้างซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กพ 8804 นม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  มิ.ย. 2561
จ้างเหมาบริการพื้นที่อินเตอร์เน็ต โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  มิ.ย. 2561
ซื้อทรายกำจัดลูกน้ำยุง (แบบซอง 50 กรัม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  มิ.ย. 2561
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโนนสวรรค์ หมู่ที่ 13 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  มิ.ย. 2561
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองไฮ หมู่ที่ 12 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง