วันที่
ชื่อเรื่อง
20  เม.ย. 2566
ซื้อวัสดุอุปกรณ์เพื่อใช้ตามโครงการฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  เม.ย. 2566
จ้างจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์โครงการสืบสานประเพณีบุญบั้งไฟ 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  เม.ย. 2566
จ้างติดตั้งเวทีพร้อมเครื่องเสียง พร้อมเครื่องเสียงภาคสนาม ขนาด 12x6 เมตร เครื่องเสียงขนาดกำลังขับ 8,000 วัตต์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  มี.ค. 2566
จ้างก่อสร้างฝายน้ำล้นคอนกรีตเสริมเหล็กคลองอีสานเขียว (ชนิดรถผ่านได้) บ้านขามป้อม หมู่ที่ 3 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  มี.ค. 2566
จ้างโครงการป้องกันเด็กจมน้ำในเด็กปฐมวัย ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลบัวลาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  มี.ค. 2566
เช่าเช่าอุปกรณ์ (สระน้ำ) โครงการป้องกันเด็กจมน้ำในเด็กปฐมวัย ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลบัวลาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  มี.ค. 2566
ซื้อกระเป๋าผ้า ตามโครงการป้องกันเด็กจมน้ำในเด็กปฐมวัย ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลบัวลาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  มี.ค. 2566
จ้างซ่อมแซมเททับถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านหนองบัวพัฒนา หมู่ที่ 11 สายนานายถัน ไปนาน-ทางไปบ้านวังโพน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  มี.ค. 2566
ซื้อเครื่องตบดิน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  มี.ค. 2566
ซื้อชุดทดสอบค่ายุบตัวคอนกรีต Slump Test ครบชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง