วันที่
ชื่อเรื่อง
26  ม.ค. 2567
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จำนวน 3 หมู่บ้าน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  ม.ค. 2567
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านวังโพน หมู่ที่ 2 เส้นรอบหมู่บ้าน บ้านนายทนง บัวกอง-บ้านนางมุจริน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  ม.ค. 2567
จ้างก่อสร้างถนนลูกรังท้องถิ่น จำนวน 2 หมู่บ้าน จำนวน 3 สาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  ม.ค. 2567
จ้างจัดทำป้ายไวนิลโครงการฯ ขนาด 1.5X3 เมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  ม.ค. 2567
ซื้อวัสดุอุปกรณ์และของสมนาคุณ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  ม.ค. 2567
จ้างซ่อมแซมเททับถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านโนนสว่าง หมู่ที่ 6 สายจากสี่แยกบ้านโนนสวรรค์-สี่แยกบ้านนางสายฝน ศรีครราม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  ม.ค. 2567
จ้างวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านป่าหวาย หมู่ที่ 4 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  ม.ค. 2567
จ้างรถโดยสารปรับอากาศ VIP (ไม่ประจำทาง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  ม.ค. 2567
จ้างก่อสร้างถนนลูกรังท้องถิ่นบ้านขามป้อม หมู่ที่ 3 จำนวน 2 สาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  ม.ค. 2567
จ้างก่อสร้างห้องประชุมอาคารผู้บริหาร อบต.บัวลาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง