วันที่
ชื่อเรื่อง
18  ส.ค. 2566
จ้างเหมาโครงการประเมินความพึงพอใจต่อการให้บริการประชาชน ขององค์การบริหารส่วนตำบลบัวลาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  ส.ค. 2566
จ้างซ่อมเมนบอร์ดและเปลี่ยนชิป CPU โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  ก.ค. 2566
จ้างแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนถนนสายหนองไฮ - ขามป้อม หมู่ที่ 12 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  ก.ค. 2566
จ้างแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนถนนสายหน้าบ้านนางทองใส-หน้า รร.บ้านขามป้อม หมู่ที่ 3 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  ก.ค. 2566
จ้างแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนถนนสายข้างวัดแสงสว่าง หมู่ที่ 7 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  ก.ค. 2566
ซื้อเครื่องมัลติมีเดียโปรเจ็คเตอร์ ประจำปีงบประมาณ 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  ก.ค. 2566
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ สำนักปลัด จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  ก.ค. 2566
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว สำนักปลัด จำนวน ๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  ก.ค. 2566
ซื้อวัสดุสำนักงาน สำนักปลัด จำนวน ๑๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  ก.ค. 2566
จ้างซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง