วันที่
ชื่อเรื่อง
30  พ.ย. 2565
จ้างก่อสร้างงานถมดินคันทางบ้านหนองไฮ หมู่ที่ 12 สายสามแยกสระน้ำบ้านหนองไฮ (สระใหญ่) - ลานมัน ส.พานิชย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  พ.ย. 2565
จ้างซ่อมแซมเททับถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านขามป้อม หมู่ที่ 3 สายบ้านนางฐานะ ภูมิม่วง - สามแยกบ้านนางหมี บุญศรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  พ.ย. 2565
จ้างซ่อมแซมเททับถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านโนนสว่าง หมู่ที่ 6 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  พ.ย. 2565
จ้างขยายถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านโนนสวรรค์ หมู่ที่ 13 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  พ.ย. 2565
ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน ๑๑ รายการ (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  พ.ย. 2565
จ้างก่อสร้างงานถมดินคันทาง บ้านหนองไฮ หมู่ที่ 12 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  พ.ย. 2565
จ้างติดตั้งตัวรับสัญญาณอินเตอร์เน็ต โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  พ.ย. 2565
เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร ประจำปีงบประมาณ 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  พ.ย. 2565
ซื้ออาหารเสริม (นม) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและโรงเรียน สังกัด สพฐ.ในพื้นที่ประจำไตรมาสที่ 1 (เดือน พฤศจิกายน 2565) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  ต.ค. 2565
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง