วันที่
ชื่อเรื่อง
1  ธ.ค. 2563
จ้างซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  ธ.ค. 2563
ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน ประจำปีการศึกษา 2563 ภาคเรียนที่ 2/2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  ต.ค. 2563
จ้างจ้างเหมาจัดทำกระทง ขนาด 80x60 ซม. พร้อมประดับรถแห่ให้เรียบร้อย เพื่อใช้ตามโครงการลอยกระทง ประจำปี 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  ต.ค. 2563
จ้างจัดทำป้ายโครงการลอยกระทงตำบลบัวลาย ประจำปี ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  ต.ค. 2563
ซื้อพลุดอกไม้ไฟสำหรับจุดในพิธีเปิดงานลอยกระทง ประจำปี ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  ต.ค. 2563
ซื้อน้ำดื่มและน้ำแข็งเพื่อใช้ตามโครงการลอยกระทง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  ต.ค. 2563
จ้างจ้างเหมาจัดสถานที่พร้อมไฟประดับและจ้างเหมาเวทีพร้อมเครื่องขยายเสียง เพื่อใช้ตามโครงการลอยกระทง ประจำปี 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  ต.ค. 2563
ซื้อวัสดุสำนักงาน (น้ำดื่ม) ประจำปีงบประมาณ 2564 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลบัวลาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  ต.ค. 2563
ซื้อวัสดุสำนักงาน (น้ำดื่ม) ประจำปีงบประมาณ 2564 องค์การบริหารส่วนตำบลบัวลาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  ก.ย. 2563
จ้างโครงการพัฒนาศักยภาพผู้เรียนรู้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลบัวลาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง