วันที่
ชื่อเรื่อง
27  ธ.ค. 2565
จ้างก่อสร้างงานถมดินคันทาง บ้านป่าหวาย หมู่ที่ 4 สายบ้านนายคำผล ชาวคึมบง - นานายหนูกาน อโนรัตน์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  ธ.ค. 2565
จ้างซ่อมแซมคันกันน้ำลำห้วยยาง บ้านแสงสว่าง หมู่ที่ 7 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  ธ.ค. 2565
จ้างซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  ธ.ค. 2565
จ้างปรับเกรดขยะลงบ่อบ้านโนนสว่าง หมู่ที่ 6 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  ธ.ค. 2565
จ้างจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่ ประจำปี 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  ธ.ค. 2565
ซื้อวัสดุอุปกรณฺ์เพื่อใช้ตามโครงป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่ ประจำปี 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  ธ.ค. 2565
ซื้อชุดเครื่องเสียงกลางแจ้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  ธ.ค. 2565
ซื้อชุดเครื่องเสียงเคลื่อนที่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  ธ.ค. 2565
ประกวดราคาซื้อจัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) แบบดับเบิ้ลแคบ ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี ขับเคลื่อน 2 ล้อ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
1  ธ.ค. 2565
ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน ประจำปีการศึกษา ๒/๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง