วันที่
ชื่อเรื่อง
27  ก.ค. 2564
ซื้อโครงการจัดซื้อสื่อการเรียนการสอน(รายหัว) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  ก.ค. 2564
ซื้อโครงการจัดซื้อหนังสือเรียน(200) ศพด.อบต.บัวลาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  ก.ค. 2564
จ้างปรับปรุงสถานที่ (ติดตั้งกันสาดและกั้นห้องชั่วคราว) จำนวน 2 แห่ง พร้อมติดตั้งเต๊นท์อำนวยการและติดตั้งระบบไฟฟ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  ก.ค. 2564
ซื้อวัสดุอุปกรณ์ที่จำเป็นสำหรับจัดตั้งสถานที่กักกันโรค จำนวน 13 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  ก.ค. 2564
จ้างประกอบอาหารสำหรับผู้ถูกกักกันโรค โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  ก.ค. 2564
ซื้อวัสดุอุปกรณ์ที่จำเป็นสำหรับจัดตั้งสถานที่กักกันโรค จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  ก.ค. 2564
ซื้อถุงยังชีพ จำนวน 13 ถุง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  ก.ค. 2564
ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน (นมพิเศษ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  ก.ค. 2564
ซื้อน้ำยาพ่นคอกสัตว์ สำหรับกำจัดแมลง ขนาด 250 ซีซี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  มิ.ย. 2564
เช่าพื้นที่บริการอินเตอร์เน็ตและค่าจดทะเบียนโดเมนเนม (เว็บไซต์ขององค์การบริหารส่วนตำบลบัวลาย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง