วันที่
ชื่อเรื่อง
2  พ.ค. 2567
จ้างสำรวจข้อมูลจำนวนสัตว์และขึ้นทะเบียนสัตว์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  พ.ค. 2567
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านแสงสว่าง หมู่ที่ 7 สายจากสำนักปฏิบัติธรรม-สามแยกข้างสำนักสงฆ์สวนธรรม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  พ.ค. 2567
ซื้อโต๊ะทำงานพร้อมเก้าอี้ของข้าราชการ จำนวน ๓ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  พ.ค. 2567
ซื้อโต๊ะประชุมพร้อมเก้าอี้ ของข้าราชการ จำนวน ๑๒ ที่นั่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  เม.ย. 2567
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านแสงสว่่าง หมู่ที่ 7 สายรอบหนองกุดเมื่อย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  เม.ย. 2567
จ้างซ่อมแซมเททับถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านหนองบัวพัฒนา ม.11-บ้านวังโพน ม.2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  เม.ย. 2567
จ้างเหมาทำป้ายโฆษณา ในโครงการสืบสานประเพณีบุญบั้งไฟตำบลบัวลาย ประจำปี ๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  เม.ย. 2567
จ้างเหมาในการตกแต่งและจัดสถานที่ ในโครงการสืบสานประเพณีบุญบั้งไฟตำบลบัวลาย ประจำปี ๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  เม.ย. 2567
จ้างเหมามหรสพ ในโครงการสืบสานประเพณีบุญบั้งไฟตำบลบัวลาย ประจำปี ๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  เม.ย. 2567
จ้างเหมาเวทีพร้อมเครื่องเสียง ในโครงการสืบสานประเพณีบุญบั้งไฟตำบลบัวลาย ประจำปี ๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง