วันที่
ชื่อเรื่อง
29  เม.ย. 2567
จ้างเหมาในการตกแต่งและจัดสถานที่ ในโครงการสืบสานประเพณีบุญบั้งไฟตำบลบัวลาย ประจำปี ๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  เม.ย. 2567
จ้างเหมามหรสพ ในโครงการสืบสานประเพณีบุญบั้งไฟตำบลบัวลาย ประจำปี ๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  เม.ย. 2567
จ้างเหมาเวทีพร้อมเครื่องเสียง ในโครงการสืบสานประเพณีบุญบั้งไฟตำบลบัวลาย ประจำปี ๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  เม.ย. 2567
ซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการทำกิจกรรม โครงการสืบสานประเพณีบุญบั้งไฟตำบลบัวลาย ประจำปี ๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  เม.ย. 2567
จ้างขยายถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านหนองห่าง หมู่ที่ 10 สายกลางบ้าน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  เม.ย. 2567
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านโนนสวรรค์ หมู่ที่ 13 สายสวนนายมนูล ภูมูล-แยกถนนสายบ้านหนองไฮ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  เม.ย. 2567
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านขามป้อม ม.3 สายรอบสระน้ำข้างวัดบ้านขามป้อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  เม.ย. 2567
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านขามป้อม สายข้างวัดบ้านขามป้อม-คลองอีสานเขียว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  เม.ย. 2567
จ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิล ในโครงการรดน้ำดำหัวผู้สูงอายุ ประจำปี ๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  เม.ย. 2567
จ้างเหมาจัดสถานที่ ปิด - เปิด งาน ในโครงการรดน้ำดำหัวผู้สูงอายุ ประจำปี ๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง