วันที่
ชื่อเรื่อง
8  มี.ค. 2567
จ้างก่อสร้างโรงจอดรถบริเวณที่ทำการ อบต.บัวลาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  มี.ค. 2567
จ้างซ่อมแซมเททับถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จำนวน 2 หมู่บ้าน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  มี.ค. 2567
จ้างก่อสร้างถนนลูกรังท้องถิ่นบ้านโนนสวรรค์ หมู่ที่ 13 สายสวนนายมนูล ภูมูล-สวนนายผัน ภูมูล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  ก.พ. 2567
จ้างก่อสร้างถนนลูกรังท้องถิ่นบ้านป่าหวาย หมู่ที่ 4 สายหลังวัดบ้านป่าหวาย-นานายทองคำ ไกรโสดา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  ก.พ. 2567
จ้างก่อสร้างถนนลูกรังท้องถิ่นบ้านแสงสว่าง หมู่ที่ 7 สายนานายสมุด เร็วไธสง-นานายสมวัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  ก.พ. 2567
จ้างก่อสร้างถนนลูกรังท้องถิ่นบ้านหนองแสง หมู่ที่ 5 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  ก.พ. 2567
ซื้อวัสดุสำนักงานสำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  ก.พ. 2567
จ้างก่อสร้างถนนลูกรังท้องถิ่นบ้านป่าหวาย ม.4 จำนวน 2 สาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  ก.พ. 2567
จ้างก่อสร้างถนนลูกรังท้องถิ่นบ้านป่าหวาย ม.4 สายบ้านนายคำสิงห์ แสนแก้ว -นานายชวน แสนแก้ว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  ก.พ. 2567
จ้างก่อสร้างถนนลูกรังท้องถิ่นบ้านโนนสว่าง หมู่ที่ 6 จำนวน 2 สาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง