ประกาศเปิดเผยราคากลาง ประกวดราคาจ้างก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านป่าหวาย หมู่ที่ 4 ตำบลบัวลาย อำเภอบัวลาย จังหวัดนครราชสีมา-บ้านอ้อยช้าง หมู่ที่ 7 ตำบลกุดจอก อำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา หมู่ที่ 4 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิ [ 6 มิ.ย. 2567 ]
...........................................................................