องค์การบริหารส่วนตำบลบัวลาย อำเภอบัวลาย จังหวัดนครราชสีมา : www.bualai.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
 
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประกาศเปิดเผยราคากลางโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านแสงสว่าง หมู่ที่ 7 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 19 ส.ค. 2562 ]80
2 ประกาศแผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ 2561-2563 ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 1) พ.ศ. 2562 [ 4 ม.ค. 2562 ]112
3 ประกาศเจตนารมณ์ ประจำปี 2561 [ 27 ธ.ค. 2561 ]119
4 ประกาศข้อบังคับว่าด้วยจรรยาบรรณของข้าราชการ อบต.บัวลาย ประจำปี 2561 [ 27 ธ.ค. 2561 ]117
5 ประกาศเจตนารมณ์การป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอร์รับชั่น ประจำปี 2561 [ 27 ธ.ค. 2561 ]125
6 ประกาศการกำหนดนโยบายด้านคุณธรรมจริยธรรม ประจำปี 2561 [ 27 ธ.ค. 2561 ]114
7 ประกาศแผนการเสริมสร้างมาตรฐาน วินัยคุณธรรม จริยธรรมและป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ 2562 [ 27 ธ.ค. 2561 ]115
8 ประกาศรายงานผลการดำเนินการแผนการเสริมสร้างมาตรฐาน วินัย คุณธรรม ฯ ประจำปี พ.ศ. 2561 [ 27 ธ.ค. 2561 ]114
9 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างลานคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านแสงสว่าง ม.7 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 7 ส.ค. 2561 ]186
10 ประกาศเปิดเผยราคากลางจ้างเหมารถโดยสารปรับอากาศไม่ประจำทาง 2 ชั้น (VIP) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 23 ก.พ. 2561 ]220
 
หน้า 1|2|3