องค์การบริหารส่วนตำบลบัวลาย อำเภอบัวลาย จังหวัดนครราชสีมา : www.bualai.go.th
 
 
 
หน้าหลัก
สาสน์จากนายก อบต.
ประวัติความเป็นมา
สภาพและข้อมูลพื้นฐาน
 
สภาพทั่วไป
สภาพทางเศรษฐกิจ
สภาพทางสังคม
ด้านการบริการพื้นฐาน
โครงสร้างองค์กร
วิสัยทัศน์ / พันธกิจ
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบล
 
คณะผู้บริหาร
สภา อบต.
พนักงานส่วนตำบล
 
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม
ตรวจสอบภายใน
 
แผนพัฒนา
 
แผนพัฒนาสามปี
แผนยุทธศาสตร์ฯ
การประเมินผลแผนพัฒนา
แผนดำเนินการประจำปี
แผนอัตรากำลัง
แผนงานป้องกัน ฯ
ข้อบัญญัติ
 
เรื่องงบฯ รายจ่ายประจำปี
เรื่องอื่น ๆ
รายงาน
 
รายงานการคลัง
รายงานผลการดำเนินงาน
รายงานการประชุมผู้บริหาร
รายงานการประชุมสภา
จัดซื้อจัดจ้าง
 
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
การควบคุมภายใน
ข่าวประชาสัมพันธ์
แบบฟอร์มติดต่อราชการ
ศูนย์ สป.สช ตำบล
งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
การจัดการความรู้ 
คืนความสุขให้ประเทศไทย
[ ดูทั้งหมด ]


จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 4 มิถุนายน 2558

กรุณาเลือกภาษาที่ต้องการแสดง English Chinese (Simplified) Chinese (Traditional) French German Italian Japanese Korean Portuguese Russian Spanish Vietnamese Thai
  โครงการชุมชน หมู่บ้าน สะอาดปราศจากขยะมูลฝอย
      
 
  โครงการชุมชน หมู่บ้าน สะอาดปราศจากขยะมูลฝอย
  โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุตำบลบัวลาย
  โครงการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยสำหรับคนพิการ ผู...
  อบต.มีรัก ปลูกผักกินเอง เพื่อความมั่นคงทางอาหาร ต้...
  ป้องกันการติดเซื้อไวรัสโคโรนา 2019
  โครงการอบรมเชิงปฎิบัติการให้ความรู้ในการป้องกันโรค...
  งานของดีบัวลาย ประจำปี 2563
  โครงการวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2563
  จุดบริการประชาชน ในช่วงปีใหม่ 2563
  พิธีรับพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์
   
ท่านมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับการให้บริการของพนักงาน
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
พอใช้