องค์การบริหารส่วนตำบลบัวลาย อำเภอบัวลาย จังหวัดนครราชสีมา : www.bualai.go.th
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
 
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประกาศเจตนารมณ์การป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอร์รับชั่น ประจำปี 2561 [ 27 ธ.ค. 2561 ]16
2 ประกาศการกำหนดนโยบายด้านคุณธรรมจริยธรรม ประจำปี 2561 [ 27 ธ.ค. 2561 ]14
3 ประกาศแผนการเสริมสร้างมาตรฐาน วินัยคุณธรรม จริยธรรมและป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ 2562 [ 27 ธ.ค. 2561 ]15
4 ประกาศรายงานผลการดำเนินการแผนการเสริมสร้างมาตรฐาน วินัย คุณธรรม ฯ ประจำปี พ.ศ. 2561 [ 27 ธ.ค. 2561 ]13
5 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างลานคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านแสงสว่าง ม.7 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 7 ส.ค. 2561 ]15
6 ประกาศเปิดเผยราคากลางจ้างเหมารถโดยสารปรับอากาศไม่ประจำทาง 2 ชั้น (VIP) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 23 ก.พ. 2561 ]12
7 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนดินเสริมคันทาง บ้านวังโพน หมู่ที่ 2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 7 ก.พ. 2561 ]14
8 การชำระภาษีประจำปี 2561 [ 28 ธ.ค. 2560 ]14
9 ประกาศเจตนารมณ์ ประจำปี 2560 [ 27 ธ.ค. 2560 ]13
10 ประกาศข้อบังคับว่าด้วยจรรยาบรรณของข้าราชการ อบต.บัวลาย ประจำปี 2560 [ 27 ธ.ค. 2560 ]13
 
|1หน้า 2|3|4