องค์การบริหารส่วนตำบลบัวลาย อำเภอบัวลาย จังหวัดนครราชสีมา : www.bualai.go.th
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
 
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประกาศนโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี ประจำปี 2560 [ 27 ธ.ค. 2560 ]13
2 ประกาศเจตนารมณ์การป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอร์รับชั่น ประจำปี 2560 [ 27 ธ.ค. 2560 ]14
3 ประกาศการกำหนดนโยบายด้านคุณธรรมจริยธรรม ประจำปี 2560 [ 27 ธ.ค. 2560 ]14
4 ประกาศเจตนารมณ์ ประจำปี 2561 [ 27 ธ.ค. 2560 ]13
5 ประกาศแผนการเสริมสร้างมาตรฐาน วินัยคุณธรรม จริยธรรมและป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ 2561 [ 27 ธ.ค. 2560 ]14
6 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายหนองห่าง-ศาลาดิน หมู่ที่ 10 [ 23 มิ.ย. 2560 ]12
7 ประกาศราคากลางการจัดซื้อสื่อการเรียนการสอน(รายหัว)ประจำปีงบประมาณ 2560 โดยวิธีตกลงราคา [ 13 มิ.ย. 2560 ]12
8 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมฝายน้ำล้นคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมถมดินคันคลองอีสานเขียว บ้านขามป้อม หมู่ที่ 3 [ 7 เม.ย. 2560 ]14
9 การชำระภาษีประจำปี 2560 [ 30 ธ.ค. 2559 ]14
10 จัดจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเส้นรอบบ้านนายคมธิชา บ้านแสงสว่าง หมู่ที่ ๗ [ 1 ส.ค. 2559 ]14
 
|1|2หน้า 3|4