องค์การบริหารส่วนตำบลบัวลาย อำเภอบัวลาย จังหวัดนครราชสีมา : www.bualai.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 
ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง
 
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประชาสัมพันธ์ราคากลางโครงการปรับปรุงสภาพแวดล้อมศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลบัวลาย [ 21 ส.ค. 2563 ]4
2 ประกาศเปิดเผยราคากลางโครงการปรับปรุงวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านป่าหวาย หมู่ที่ 4 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 13 ส.ค. 2563 ]4
3 ประกาศเปิดเผยราคากลางโครงการปรับปรุงวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านวังโพน หมู่ที่ 2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 13 ส.ค. 2563 ]5
4 ประกาศเปิดเผยราคากลางโครงการปรับปรุงวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านหนองบัวพัฒนา หมู่ที่ 11 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 13 ส.ค. 2563 ]5
5 ประชาสัมพันธ์ราคากลางโครงการกำจัดวัชพืชฝายหลวงบ้านหนองบัวพัฒนา หมู่ที่ 11 (คลองสวยน้ำใส คนไทยมีสุข) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 6 ส.ค. 2563 ]6
6 ประชาสัมพันธ์ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนหินคลุกสายสามแยกนานายพรม ปะหารัตน์ตา ถึงไร่นายทรงสิทธิ์ บ้านหนองไฮ หมู่ที่ 12 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 29 ก.ค. 2563 ]10
7 ประชาสัมพันธ์ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนหินคลุกสายคุ้มพันธ์ทองถึงคุ้มฝายหลวง บ้านหนองบัวพัฒนา หมู่ที่ 11 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 29 ก.ค. 2563 ]8
8 ประชาสัมพันธ์ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนหินคลุกสายรอบสระหนองกุดเมื่อย บ้านแสงสว่าง ม.7 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 23 ก.ค. 2563 ]7
9 ประชาสัมพันธ์ราคากลางโครงการขยายถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายสี่แยกหมู่บ้านถึงบ้านโนนสว่าง บ้านโนนสวรรค์ หมู่ที่ 13 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 23 ก.ค. 2563 ]8
10 ประชาสัมพันธ์ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านดอนหัน จากสามแยกบ้านนางหนู โพธิ์สิมถึงสามแยกเส้นรอบหมู่บ้าน บ้านดอนหัน หมู่ที่ 8 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 14 ก.ค. 2563 ]10
 
หน้า 1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12|13|14|15|16