องค์การบริหารส่วนตำบลบัวลาย ตำบลบัวลาย อำเภอบัวลาย จังหวัดนครราชสีมา: www.bualai.go.th

 
 
  โครงการฝึกซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ประจำปี...[วันที่ 2023-03-10][ผู้อ่าน 16]
 
  โครงการปลูกไผ่และไม้ยืนต้น ประจำปี2565[วันที่ 2022-06-30][ผู้อ่าน 147]
 
  วันที่ 24 มิถุนายน 2565 องค์การบริหารส่วนตำบลบัวลา...[วันที่ 2022-06-24][ผู้อ่าน 120]
 
  โครงการฝึกซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ประจำปี...[วันที่ 2022-05-27][ผู้อ่าน 304]
 
  โครงการชุมชน หมู่บ้าน สะอาดปราศจากขยะมูลฝอย[วันที่ 2020-09-18][ผู้อ่าน 444]
 
  โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุตำบลบัวลาย[วันที่ 2020-09-15][ผู้อ่าน 412]
 
  โครงการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยสำหรับคนพิการ ผู...[วันที่ 2020-07-31][ผู้อ่าน 370]
 
  อบต.มีรัก ปลูกผักกินเอง เพื่อความมั่นคงทางอาหาร ต้...[วันที่ 2020-05-20][ผู้อ่าน 360]
 
  ป้องกันการติดเซื้อไวรัสโคโรนา 2019[วันที่ 2020-03-31][ผู้อ่าน 343]
 
  โครงการอบรมเชิงปฎิบัติการให้ความรู้ในการป้องกันโรค...[วันที่ 2020-03-19][ผู้อ่าน 347]
 
  งานของดีบัวลาย ประจำปี 2563[วันที่ 2020-02-14][ผู้อ่าน 573]
 
  โครงการวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2563[วันที่ 2020-01-11][ผู้อ่าน 455]
 

หน้า 1|2