องค์การบริหารส่วนตำบลบัวลาย อำเภอบัวลาย จังหวัดนครราชสีมา: www.bualai.go.th

 
 
o7 ข่าวประชาสัมพันธ์ ITA
ข้อมูลทั้งหมด 52 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประชาสัมพันธ์เพลง "เดินตามฝัน" เพื่อป้องกันปัญหายาเสพติด [ 9 พ.ย. 2565 ]11
2 ประกาศรายชื่อประชาชนผู้ได้รับความช่วยเหลือจากเหตุสาธารณภัย (เพิ่มเติม) [ 6 มิ.ย. 2565 ]51
3 ประกาศรายชื่อประชาชนผู้ได้รับความช่วยเหลือจากเหตุสาธารณภัย [ 24 พ.ค. 2565 ]435
4 แผนงาน/โครงการ งบประมาณรายจ่ายประจำปี ๒๕๖๔ [ 14 ก.พ. 2565 ]67
5 ประกาศเปิดเผยราคากลางโครงการซ่อมแซมถนนบ้านขามป้อม ม.3 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 13 ก.ย. 2564 ]185
6 ประกาศเปิดเผยราคากลางโครงการปรับปรุงถนนบ้านป่าหวาย ม.4 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 13 ก.ย. 2564 ]175
7 ประชาสัมพันธ์ประกาศการรณรงค์มาตราการการประหยัดพลังงาน [ 24 ส.ค. 2564 ]56
8 ประกาศรายชื่อประชาชนผู้ได้รับความช่วยเหลือจากเหตุสาธารณภัย [ 19 ก.ค. 2564 ]187
9 ประกาศรายชื่อประชาชนผู้ได้รับความเสียหายจากเหตุวาตภัยที่ได้รับความช่วยเหลือ [ 30 เม.ย. 2564 ]176
10 แผนงาน/โครงการ ด้านสุขภาพกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลบัวลาย ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ [ 9 เม.ย. 2564 ]174
11 ประกาศ อบต.บัวลาย เรื่อง กำหนดพื้นที่ควบคุมเหตุรำคาญ [ 12 ม.ค. 2564 ]52
12 รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ [ 3 ธ.ค. 2563 ]169
13 ประกาศบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อเป็นอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น [ 13 ส.ค. 2563 ]171
14 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกอาสาสมัครบริบาล [ 11 ส.ค. 2563 ]170
15 รับสมัครอาสาสมัครบริบาล [ 3 ส.ค. 2563 ]169
16 ประกาศกำหนดราคาประเมินราคาทุนทรัพย์ (ภดส.1) [ 12 พ.ค. 2563 ]148
17 แบบบัญชีราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภดส.1) [ 12 พ.ค. 2563 ]157
18 แผนงาน/โครงการ งบประมาณรายจ่ายประจำปี 2563 (สปสช.) [ 21 ก.พ. 2563 ]170
19 ตารางกำหนดอัตราร้อยละของค่าเสื่อมราคาโรงเรือนสิ่งปลูกสร้าง (ภดส.1) [ 4 ก.พ. 2563 ]154
20 การชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2563 [ 3 ม.ค. 2563 ]152
 
หน้า 1|2|3