องค์การบริหารส่วนตำบลบัวลาย อำเภอบัวลาย จังหวัดนครราชสีมา: www.bualai.go.th

 
 
o5 ข่าวประชาสัมพันธ์ ITA
ข้อมูลทั้งหมด 79 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 การขยายกำหนดเวลาดำเนินการตาม พรบ.ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 ประจำปี พ.ศ.2567 [ 30 พ.ย. 2566 ]15
2 ประกาศใช้ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลบัวลาย เรื่อง การควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสุนัขและแมว พ.ศ.๒๕๖๓ [ 17 ต.ค. 2566 ]2
3 รายงานสรุปผลการการจัดเก็บรายได้ ปี 2566 [ 2 ต.ค. 2566 ]4
4 ประกาศรายชื่อผู้ได้รับความช่วยเหลือจากเหตุสาธารณภัย [ 17 ก.ค. 2566 ]23
5 ฐานข้อมูลผู้สูงอายุ ปี 2566 [ 26 มิ.ย. 2566 ]35
6 ฐานข้อมูลผู้พิการ ปี 2566 [ 26 มิ.ย. 2566 ]33
7 รับโอน(ย้าย)พนักงานส่วนตำบลหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นอื่น [ 15 พ.ค. 2566 ]44
8 การป้องกันและระงับอัคคีภัยภัยแล้ง [ 4 เม.ย. 2566 ]15
9 แผนพับประชาสัมพันธ์ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า [ 7 มี.ค. 2566 ]2
10 เรื่อง บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 [ 6 ม.ค. 2566 ]62
11 เรื่อง บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 [ 6 ม.ค. 2566 ]41
12 ประกาศบัญชีราคาประเมินสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2566 [ 3 ม.ค. 2566 ]56
13 ประชาสัมพันธ์เพลง "เดินตามฝัน" เพื่อป้องกันปัญหายาเสพติด [ 9 พ.ย. 2565 ]60
14 ภาพกิจกรรมการดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง ประจำปี2565 [ 30 ก.ย. 2565 ]25
15 บันทึก/รายงานผลการสำรวจสภาพปัญหาน้ำเสียในพื้นที่ [ 30 ก.ย. 2565 ]26
16 กิจกรรมทำความสะอาดบ้านวัดโรงเรียน ประจำปี 2565 [ 10 ส.ค. 2565 ]25
17 พัฒนาศักยภาพกลุ่มอาชีพและผู้ชุมชน ประจำปี 2565 [ 2 ส.ค. 2565 ]28
18 ประกาศรายชื่อประชาชนผู้ได้รับความช่วยเหลือจากเหตุสาธารณภัย (เพิ่มเติม) [ 6 มิ.ย. 2565 ]93
19 ประชาสัมพันธุ์จ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและผู้พิการ ประจำปี 2565 [ 2 มิ.ย. 2565 ]37
20 ประกาศรายชื่อประชาชนผู้ได้รับความช่วยเหลือจากเหตุสาธารณภัย [ 24 พ.ค. 2565 ]491
 
หน้า 1|2|3|4