องค์การบริหารส่วนตำบลบัวลาย อำเภอบัวลาย จังหวัดนครราชสีมา: www.bualai.go.th

 
 
o7 ข่าวประชาสัมพันธ์ ITA
ข้อมูลทั้งหมด 47 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประกาศเปิดเผยราคากลางโครงการซ่อมแซมถนนบ้านขามป้อม ม.3 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 13 ก.ย. 2564 ]119
2 ประกาศเปิดเผยราคากลางโครงการปรับปรุงถนนบ้านป่าหวาย ม.4 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 13 ก.ย. 2564 ]106
3 ประกาศรายชื่อประชาชนผู้ได้รับความช่วยเหลือจากเหตุสาธารณภัย [ 19 ก.ค. 2564 ]114
4 ประกาศรายชื่อประชาชนผู้ได้รับความเสียหายจากเหตุวาตภัยที่ได้รับความช่วยเหลือ [ 30 เม.ย. 2564 ]106
5 สรุปแผนงาน/โครงการด้านสุขภาพกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลบัวลาย ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ [ 9 เม.ย. 2564 ]103
6 สรุปแผนงาน/โครงการด้านสุขภาพกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลบัวลาย ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ [ 9 เม.ย. 2564 ]101
7 รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ [ 3 ธ.ค. 2563 ]100
8 ประกาศบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อเป็นอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น [ 13 ส.ค. 2563 ]102
9 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกอาสาสมัครบริบาล [ 11 ส.ค. 2563 ]101
10 รับสมัครอาสาสมัครบริบาล [ 3 ส.ค. 2563 ]99
11 ประกาศกำหนดราคาประเมินราคาทุนทรัพย์ (ภดส.1) [ 12 พ.ค. 2563 ]84
12 แบบบัญชีราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภดส.1) [ 12 พ.ค. 2563 ]83
13 แผนงาน/โครงการ งบประมาณรายจ่ายประจำปี 2563 (สปสช.) [ 21 ก.พ. 2563 ]84
14 ตารางกำหนดอัตราร้อยละของค่าเสื่อมราคาโรงเรือนสิ่งปลูกสร้าง (ภดส.1) [ 4 ก.พ. 2563 ]83
15 การชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2563 [ 3 ม.ค. 2563 ]83
16 ประกาศบัญชีรายการภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภดส.3) [ 7 พ.ย. 2562 ]80
17 ประกาศบัญชีกำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์ที่ดินและบัญชีกำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์ฯจากเว็บไซต์กรมธนารักษ์ [ 7 พ.ย. 2562 ]82
18 ประกาศเปิดเผยราคากลางโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านแสงสว่าง หมู่ที่ 7 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 19 ส.ค. 2562 ]83
19 แผนงาน/โครงการ งบประมาณรายจ่ายประจำปี 2562 (สปสช.) [ 21 มี.ค. 2562 ]86
20 ประกาศแผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ 2561-2563 ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 1) พ.ศ. 2562 [ 4 ม.ค. 2562 ]101
 
หน้า 1|2|3