องค์การบริหารส่วนตำบลบัวลาย อำเภอบัวลาย จังหวัดนครราชสีมา: www.bualai.go.th

 
 
o7 ข่าวประชาสัมพันธ์ ITA
ข้อมูลทั้งหมด 74 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประกาศรายชื่อผู้ได้รับความช่วยเหลือจากเหตุสาธารณภัย [ 17 ก.ค. 2566 ]5
2 ฐานข้อมูลผู้สูงอายุ ปี 2566 [ 26 มิ.ย. 2566 ]13
3 ฐานข้อมูลผู้พิการ ปี 2566 [ 26 มิ.ย. 2566 ]10
4 รับโอน(ย้าย)พนักงานส่วนตำบลหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นอื่น [ 15 พ.ค. 2566 ]17
5 เรื่อง บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 [ 6 ม.ค. 2566 ]41
6 เรื่อง บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 [ 6 ม.ค. 2566 ]17
7 ประกาศบัญชีราคาประเมินสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2566 [ 3 ม.ค. 2566 ]23
8 ประชาสัมพันธ์เพลง "เดินตามฝัน" เพื่อป้องกันปัญหายาเสพติด [ 9 พ.ย. 2565 ]38
9 ภาพกิจกรรมการดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง ประจำปี2565 [ 30 ก.ย. 2565 ]6
10 บันทึก/รายงานผลการสำรวจสภาพปัญหาน้ำเสียในพื้นที่ [ 30 ก.ย. 2565 ]6
11 กิจกรรมทำความสะอาดบ้านวัดโรงเรียน ประจำปี 2565 [ 10 ส.ค. 2565 ]6
12 พัฒนาศักยภาพกลุ่มอาชีพและผู้ชุมชน ประจำปี 2565 [ 2 ส.ค. 2565 ]10
13 ประกาศรายชื่อประชาชนผู้ได้รับความช่วยเหลือจากเหตุสาธารณภัย (เพิ่มเติม) [ 6 มิ.ย. 2565 ]70
14 ประชาสัมพันธุ์จ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและผู้พิการ ประจำปี 2565 [ 2 มิ.ย. 2565 ]15
15 ประกาศรายชื่อประชาชนผู้ได้รับความช่วยเหลือจากเหตุสาธารณภัย [ 24 พ.ค. 2565 ]464
16 ข้อมูลสนามกีฬาในเขตพื้นที่ อบต.บัวลาย [ 19 พ.ค. 2565 ]12
17 ประชาสัมพันธ์การจัดการน้ำเสีย ในชุมชน [ 18 พ.ค. 2565 ]6
18 ประชาสัมพันธุ์ห้ามเผา [ 26 เม.ย. 2565 ]7
19 ประกาศกำหนดพื้นที่ควบคุมเหตุรำคาญ [ 26 เม.ย. 2565 ]8
20 โครงการส่งเสริมคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ ประจำปี2565 [ 17 ก.พ. 2565 ]10
 
หน้า 1|2|3|4