องค์การบริหารส่วนตำบลบัวลาย อำเภอบัวลาย จังหวัดนครราชสีมา: www.bualai.go.th

 
 
o7 ข่าวประชาสัมพันธ์ ITA
ข้อมูลทั้งหมด 55 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 เรื่อง บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 [ 6 ม.ค. 2566 ]21
2 เรื่อง บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 [ 6 ม.ค. 2566 ]0
3 ประกาศบัญชีราคาประเมินสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2566 [ 3 ม.ค. 2566 ]5
4 ประชาสัมพันธ์เพลง "เดินตามฝัน" เพื่อป้องกันปัญหายาเสพติด [ 9 พ.ย. 2565 ]24
5 ประกาศรายชื่อประชาชนผู้ได้รับความช่วยเหลือจากเหตุสาธารณภัย (เพิ่มเติม) [ 6 มิ.ย. 2565 ]58
6 ประกาศรายชื่อประชาชนผู้ได้รับความช่วยเหลือจากเหตุสาธารณภัย [ 24 พ.ค. 2565 ]445
7 แผนงาน/โครงการ งบประมาณรายจ่ายประจำปี ๒๕๖๔ [ 14 ก.พ. 2565 ]76
8 ประกาศเปิดเผยราคากลางโครงการซ่อมแซมถนนบ้านขามป้อม ม.3 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 13 ก.ย. 2564 ]197
9 ประกาศเปิดเผยราคากลางโครงการปรับปรุงถนนบ้านป่าหวาย ม.4 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 13 ก.ย. 2564 ]186
10 ประชาสัมพันธ์ประกาศการรณรงค์มาตราการการประหยัดพลังงาน [ 24 ส.ค. 2564 ]63
11 ประกาศรายชื่อประชาชนผู้ได้รับความช่วยเหลือจากเหตุสาธารณภัย [ 19 ก.ค. 2564 ]197
12 ประกาศรายชื่อประชาชนผู้ได้รับความเสียหายจากเหตุวาตภัยที่ได้รับความช่วยเหลือ [ 30 เม.ย. 2564 ]183
13 แผนงาน/โครงการ ด้านสุขภาพกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลบัวลาย ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ [ 9 เม.ย. 2564 ]182
14 ประกาศ อบต.บัวลาย เรื่อง กำหนดพื้นที่ควบคุมเหตุรำคาญ [ 12 ม.ค. 2564 ]59
15 รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ [ 3 ธ.ค. 2563 ]179
16 ประกาศบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อเป็นอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น [ 13 ส.ค. 2563 ]178
17 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกอาสาสมัครบริบาล [ 11 ส.ค. 2563 ]178
18 รับสมัครอาสาสมัครบริบาล [ 3 ส.ค. 2563 ]188
19 ประกาศกำหนดราคาประเมินราคาทุนทรัพย์ (ภดส.1) [ 12 พ.ค. 2563 ]158
20 แบบบัญชีราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภดส.1) [ 12 พ.ค. 2563 ]167
 
หน้า 1|2|3