องค์การบริหารส่วนตำบลบัวลาย อำเภอบัวลาย จังหวัดนครราชสีมา: www.bualai.go.th

 
 
o5 ข่าวประชาสัมพันธ์ ITA
ข้อมูลทั้งหมด 88 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประกาศรับสมัครพนักงานจ้าง อบต.บัวลาย [ 9 ก.ค. 2567 ]4
2 ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกพนักงานส่วนตำบล [ 8 ก.ค. 2567 ]14
3 ประกาศรายชื่อผู้ได้รับความช่วยเหลือจากเหตุสาธารณภัย [ 20 มิ.ย. 2567 ]9
4 ฐานข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิ่น ประจำปรงบประมาณ 2566 [ 1 ธ.ค. 2566 ]8
5 การขยายกำหนดเวลาดำเนินการตาม พรบ.ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 ประจำปี พ.ศ.2567 [ 30 พ.ย. 2566 ]26
6 ประกาศใช้ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลบัวลาย เรื่อง การควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสุนัขและแมว พ.ศ.๒๕๖๓ [ 17 ต.ค. 2566 ]9
7 รายงานสรุปผลการการจัดเก็บรายได้ ปี 2566 [ 2 ต.ค. 2566 ]13
8 ประกาศรายชื่อผู้ได้รับความช่วยเหลือจากเหตุสาธารณภัย [ 17 ก.ค. 2566 ]30
9 ฐานข้อมูลกลุ่มอาชีพตำบลบัวลาย [ 29 มิ.ย. 2566 ]8
10 ฐานข้อมูลผู้สูงอายุ ปี 2566 [ 26 มิ.ย. 2566 ]46
11 ฐานข้อมูลผู้พิการ ปี 2566 [ 26 มิ.ย. 2566 ]45
12 รับโอน(ย้าย)พนักงานส่วนตำบลหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นอื่น [ 15 พ.ค. 2566 ]54
13 การป้องกันและระงับอัคคีภัยภัยแล้ง [ 4 เม.ย. 2566 ]27
14 ข้อมูลสนามกีฬาในเขตพื้นที่ อบต.บัวลาย [ 8 มี.ค. 2566 ]8
15 แผนพับประชาสัมพันธ์ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า [ 7 มี.ค. 2566 ]12
16 ประชาสัมพันธ์ ระบบ E-sarabun [ 8 ก.พ. 2566 ]12
17 ประชาสัมพันธ์กำหนดพื้นที่ควบคุมเหตุรำคาญ [ 12 ม.ค. 2566 ]5
18 ขอเชิญชวนร่วมสมัครเป็นอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก (อถล.) [ 10 ม.ค. 2566 ]5
19 เรื่อง บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 [ 6 ม.ค. 2566 ]71
20 เรื่อง บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 [ 6 ม.ค. 2566 ]48
 
หน้า 1|2|3|4|5