องค์การบริหารส่วนตำบลบัวลาย ตำบลบัวลาย อำเภอบัวลาย จังหวัดนครราชสีมา: www.bualai.go.th

 
 
 


โครงการองค์การบริหารส่วนตำบลบัวลายพบประชาชน


องค์การบริหารส่วนตำบลบัวลาย ได้ลงพื้นที่ทุกหมู่บ้านเพื่อเป็นการรับฟังปัญหาความเดือดร้อนและความต้องการของประชาชนในพื้น เพื่อนำมาปรับปรุงการให้บริการและเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานขององค์การบริหารส่วนตำบลบัวลาย

2024-07-12
2024-06-24
2024-06-20
2024-03-06
2023-09-15
2023-08-18
2023-06-26
2023-06-09
2023-05-31
2023-05-30