องค์การบริหารส่วนตำบลบัวลาย อำเภอบัวลาย จังหวัดนครราชสีมา: www.bualai.go.th

 
 
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบล

 
 

เวลาทำการ จันทร์ - ศุกร์ เวลา 08.30 - 16.30

ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลบัวลาย ตำบลบัวลาย อำเภอบัวลาย จังหวัดนครราชสีมา

โทรศัพท์/ โทรสาร 0-4449-5165

E- mail:admin@bualai.go.th

Web Site :www.bualai.go.th

 facebook : องค์การบริหารส่วนตำบลบัวลาย

 แผนที่องค์การบริหารส่วนตำบลบัวลาย