องค์การบริหารส่วนตำบลบัวลาย อำเภอบัวลาย จังหวัดนครราชสีมา: www.bualai.go.th

 
 
คณะผู้บริหาร

นายสุทธิพงศ์  บุญสงค์
 นายก อบต.บัวลาย
โทร.098-5844617
นายสมบัติ  พลเรือง
นายหนูกาน  อโนรัตน์
 รองนายก อบต.บัวลาย  รองนายก อบต.บัวลาย
โทร.093-3701674
โทร.087-2575413
นางอินทหวา  ประเสริฐสม
 เลขานุการนายก อบต.
โทร.080-0103138