องค์การบริหารส่วนตำบลบัวลาย อำเภอบัวลาย จังหวัดนครราชสีมา: www.bualai.go.th

 
 
กองช่าง

     
   ว่าง  
   ผู้อำนวยการกองช่าง  
     
  นายฐานันดร  ทองมี  
  นายช่างโยธา
 

 
 
ว่าง
นางสาวเสาวลักษณ์ เทียมบุญ
ผู้ช่วยช่างไฟฟ้า  ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ