องค์การบริหารส่วนตำบลบัวลาย อำเภอบัวลาย จังหวัดนครราชสีมา: www.bualai.go.th

 
 
o7 ข่าวประชาสัมพันธ์ ITA
ข้อมูลทั้งหมด 76 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
21 ประกาศกำหนดพื้นที่ควบคุมเหตุรำคาญ [ 26 เม.ย. 2565 ]21
22 โครงการส่งเสริมคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ ประจำปี2565 [ 17 ก.พ. 2565 ]24
23 แผนงาน/โครงการ งบประมาณรายจ่ายประจำปี ๒๕๖๔ [ 14 ก.พ. 2565 ]98
24 มาตรการป้องกันการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ ในการบังคับใช้กฎหมายเกี่ยวกับป้ายโฆษณาบนทางสาธารณะ [ 27 ม.ค. 2565 ]36
25 ประกาศควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ [ 20 ม.ค. 2565 ]12
26 ฐานข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิ่น ประจำปรงบประมาณ 2565 [ 1 ธ.ค. 2564 ]20
27 ประกาศเรื่องการกำหนดระยะเวลาแล้วเสร็จของงานให้บริการประชาชน 65 [ 29 ต.ค. 2564 ]14
28 การรับลงทะเบียนผู้สูงอายุ เพื่อรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 [ 18 ต.ค. 2564 ]17
29 ประกาศเปิดเผยราคากลางโครงการซ่อมแซมถนนบ้านขามป้อม ม.3 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 13 ก.ย. 2564 ]222
30 ประกาศเปิดเผยราคากลางโครงการปรับปรุงถนนบ้านป่าหวาย ม.4 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 13 ก.ย. 2564 ]209
31 ประชาสัมพันธ์ประกาศการรณรงค์มาตราการการประหยัดพลังงาน [ 24 ส.ค. 2564 ]82
32 ประกาศรายชื่อประชาชนผู้ได้รับความช่วยเหลือจากเหตุสาธารณภัย [ 19 ก.ค. 2564 ]214
33 ประกาศรายชื่อประชาชนผู้ได้รับความเสียหายจากเหตุวาตภัยที่ได้รับความช่วยเหลือ [ 30 เม.ย. 2564 ]203
34 แผนงาน/โครงการ ด้านสุขภาพกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลบัวลาย ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ [ 9 เม.ย. 2564 ]202
35 ประกาศ อบต.บัวลาย เรื่อง กำหนดพื้นที่ควบคุมเหตุรำคาญ [ 12 ม.ค. 2564 ]77
36 รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ [ 3 ธ.ค. 2563 ]198
37 ประกาศบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อเป็นอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น [ 13 ส.ค. 2563 ]195
38 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกอาสาสมัครบริบาล [ 11 ส.ค. 2563 ]197
39 รับสมัครอาสาสมัครบริบาล [ 3 ส.ค. 2563 ]210
40 ประกาศกำหนดราคาประเมินราคาทุนทรัพย์ (ภดส.1) [ 12 พ.ค. 2563 ]176
 
|1หน้า 2|3|4