องค์การบริหารส่วนตำบลบัวลาย อำเภอบัวลาย จังหวัดนครราชสีมา: www.bualai.go.th

 
 
o17 รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสด
ข้อมูลทั้งหมด 19 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ 2566 [ 4 เม.ย. 2567 ]4
2 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างรายเดือน มีนาคม 2566 [ 4 เม.ย. 2566 ]31
3 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง รายไตรมาส ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2566 [ 7 มี.ค. 2566 ]42
4 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง รายไตรมาส ประจำเดือน มกราคม 2566 [ 13 ม.ค. 2566 ]37
5 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง รายไตรมาสที่่ 1 (เดือน ตุลาคม-ธันวาคม 2565) [ 12 ม.ค. 2566 ]39
6 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง รายไตรมาสที่่ 4 (เดือน กรกฏาคม-กันยายน 2565) [ 11 ต.ค. 2565 ]39
7 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี 2565 [ 3 ต.ค. 2565 ]40
8 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง รายไตรมาสที่ 3 (เดือน เมษายน-มิถุนายน 2565) [ 2 ก.ค. 2565 ]35
9 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง รายไตรมาสที่่ 2 (เดือน มกราคม-มีนาคม 2565) [ 4 เม.ย. 2565 ]31
10 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง รายไตรมาสที่่ 1 (เดือน ตุลาคม-ธันวาคม 2564) [ 12 ม.ค. 2565 ]29
11 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง รายไตรมาสที่่ 4 (เดือน กรกฏาคม-กันยายน 2564) [ 4 พ.ย. 2564 ]32
12 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง รายไตรมาสที่ 3 (เดือน เมษายน-มิถุนายน 2564) [ 19 ก.ค. 2564 ]33
13 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง รายไตรมาสที่่ 2 (เดือน มกราคม-มีนาคม 2564) [ 30 เม.ย. 2564 ]32
14 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง รายไตรมาสที่่ 1 (เดือน ตุลาคม-ธันวาคม 2563) [ 19 ม.ค. 2564 ]33
15 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง รายไตรมาสที่่ 4 (เดือน กรกฏาคม-กันยายน 2563) [ 5 ต.ค. 2563 ]32
16 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง รายไตรมาสที่ 3 (เดือน เมษายน-มิถุนายน 2563) [ 22 ก.ค. 2563 ]31
17 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง รายไตรมาสที่ 2 (เดือน มกราคม-มีนาคม 2563) [ 12 พ.ค. 2563 ]33
18 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ไตรมาสที่ 1 (เดือนตุลาคม-ธันวาคม 2562) [ 21 ม.ค. 2563 ]34
19 รายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ [ 7 ต.ค. 2558 ]217