องค์การบริหารส่วนตำบลบัวลาย อำเภอบัวลาย จังหวัดนครราชสีมา: www.bualai.go.th

 
 
o35 การมีส่วนร่วมของคณะผู้บริหาร ITA
ข้อมูลทั้งหมด 7 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 การซ้อมแผนป้องกันอัคคีภัย [ 27 เม.ย. 2565 ]65
2 เจตจำนงต่อต้านการทุจริตของผู้บริหาร [ 22 ม.ค. 2565 ]65
3 กิจกรรมที่ผู้บริหารเข้าร่วมส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ด้วยการจัดกิจกรรม มุทิตาจิตในวันเกษียณอายุราชการ นางคำพอง ทินราช ประจำปี 2564 [ 16 ธ.ค. 2564 ]59
4 กิจกรรมที่ผู้บริหารเข้าร่วมอบรมส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ประจำปี 2564 [ 14 ก.ย. 2564 ]57
5 กิจกรรมที่ผู้บริหารเข้าร่วมส่งเสริมคุณธรรม ด้วยการทำบุญ ตักบาตร ประจำปี 2564 [ 10 ส.ค. 2564 ]58
6 กิจกรรมที่ผู้บริหารเข้าร่วมส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม วัฒธรรม ด้วยการถวายเทียนพรรษา ณ วัดบ้านป่าหวาย หมู่ที่ 4 ประจำปี 2564 [ 13 ก.ค. 2564 ]56
7 กิจกรรมที่ผู้บริหารเข้าร่วมส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม วัฒธรรม ด้วยการทำความสะอาดบริเวณ สำนักงานเนื่องในวันสำคัญทางศาสนา ประจำปี 2564 [ 13 เม.ย. 2564 ]55