องค์การบริหารส่วนตำบลบัวลาย อำเภอบัวลาย จังหวัดนครราชสีมา: www.bualai.go.th

 
 
o38 การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร ITA
ข้อมูลทั้งหมด 7 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประมวลจริยธรรมของข้าราชการการเมืองท้องถิ่นฝ่ายสภาท้องถิ่น พ.ศ. 2565 [ 1 ก.พ. 2565 ]58
2 ประมวลจริยธรรมของข้าราชการการเมืองท้องถิ่นฝ่ายสภาท้องถิ่น พ.ศ. 2565 (ข้าราชการ) [ 1 ก.พ. 2565 ]58
3 ประมวลจริยธรรมของข้าราชการการเมืองท้องถิ่นฝ่ายสภาท้องถิ่น พ.ศ. 2565 (นายก) [ 1 ก.พ. 2565 ]59
4 มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งภายใน [ 1 ก.พ. 2565 ]61
5 ประมวลจริยธรรมของข้าราชการการเมืองท้องถิ่นฝ่ายสภาท้องถิ่น พ.ศ. 2565(ประธานสภาฯ) [ 1 ก.พ. 2565 ]64
6 ประมวลจริยธรรมของข้าราชการการเมืองท้องถิ่นฝ่ายสภาท้องถิ่น พ.ศ. 2565(ข้าราชการ) [ 1 ก.พ. 2565 ]63
7 ประมวลจริยธรรมของข้าราชการการเมืองท้องถิ่นฝ่ายสภาท้องถิ่น พ.ศ. 2565 (นายก) [ 1 ก.พ. 2565 ]59