องค์การบริหารส่วนตำบลบัวลาย อำเภอบัวลาย จังหวัดนครราชสีมา: www.bualai.go.th

 
 
o42 มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน ITA
ข้อมูลทั้งหมด 6 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง 2565 [ 5 เม.ย. 2565 ]66
2 มาตรการป้องกันการรับสินบนของเจ้าหน้าที่ [ 30 มี.ค. 2565 ]62
3 เจตจำนงต่อต้านการทุจริตของผู้บริหาร [ 22 ม.ค. 2565 ]62
4 มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม [ 15 ม.ค. 2565 ]59
5 มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งภายใน [ 14 ม.ค. 2565 ]64
6 รายงานผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ในการดำเนินการของหน่วยรัฐ(ITA)ประจำปี 2564 [ 9 ธ.ค. 2564 ]54