องค์การบริหารส่วนตำบลบัวลาย อำเภอบัวลาย จังหวัดนครราชสีมา: www.bualai.go.th

 
 
o42 มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน ITA
ข้อมูลทั้งหมด 7 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 แบบรายงานการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสประจำปีงบประมาณ 2565 [ 8 พ.ย. 2565 ]19
2 มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง 2565 [ 5 เม.ย. 2565 ]87
3 มาตรการป้องกันการรับสินบนของเจ้าหน้าที่ [ 30 มี.ค. 2565 ]87
4 เจตจำนงต่อต้านการทุจริตของผู้บริหาร [ 22 ม.ค. 2565 ]83
5 มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม [ 15 ม.ค. 2565 ]82
6 มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งภายใน [ 14 ม.ค. 2565 ]87
7 รายงานผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ในการดำเนินการของหน่วยรัฐ(ITA)ประจำปี 2564 [ 9 ธ.ค. 2564 ]79