องค์การบริหารส่วนตำบลบัวลาย อำเภอบัวลาย จังหวัดนครราชสีมา: www.bualai.go.th

 
 
o42 มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน ITA
ข้อมูลทั้งหมด 8 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง [ 5 เม.ย. 2565 ]5
2 มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง [ 5 เม.ย. 2565 ]5
3 มาตรการป้องกันการรับสินบนของเจ้าหน้าที่ [ 30 มี.ค. 2565 ]4
4 มาตรการป้องกันการรับสินบนของเจ้าหน้าที่ [ 30 มี.ค. 2565 ]5
5 เจตจำนงต่อต้านการทุจริตของผู้บริหาร [ 22 ม.ค. 2565 ]6
6 มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม [ 15 ม.ค. 2565 ]5
7 มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม [ 15 ม.ค. 2565 ]6
8 มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งภายใน [ 14 ม.ค. 2565 ]6