องค์การบริหารส่วนตำบลบัวลาย อำเภอบัวลาย จังหวัดนครราชสีมา: www.bualai.go.th

 
 
o34 มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน ITA
ข้อมูลทั้งหมด 8 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน [ 1 พ.ย. 2566 ]6
2 แบบรายงานการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสประจำปีงบประมาณ 2565 [ 8 พ.ย. 2565 ]28
3 มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง 2565 [ 5 เม.ย. 2565 ]95
4 มาตรการป้องกันการรับสินบนของเจ้าหน้าที่ [ 30 มี.ค. 2565 ]98
5 เจตจำนงต่อต้านการทุจริตของผู้บริหาร [ 22 ม.ค. 2565 ]93
6 มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม [ 15 ม.ค. 2565 ]92
7 มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งภายใน [ 14 ม.ค. 2565 ]96
8 รายงานผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ในการดำเนินการของหน่วยรัฐ(ITA)ประจำปี 2564 [ 9 ธ.ค. 2564 ]89