องค์การบริหารส่วนตำบลบัวลาย อำเภอบัวลาย จังหวัดนครราชสีมา: www.bualai.go.th

 
 
o24 ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ ITA
ข้อมูลทั้งหมด 10 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 รายงานข้อมูลสถิติเรื่องร้องเรียน 66 [ 10 เม.ย. 2567 ]7
2 รายงานสถิติการทุจริตและประพฤติมิชอบ 2566 รอบ 6 เดือนแรก [ 30 มี.ค. 2566 ]27
3 รายงานข้อมูลสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจิตและประพฤติมิชอบประจำปีงบประมาณ 2565(รอบ6เดือน) 1เมษายน-30กันยายน [ 30 ก.ย. 2565 ]89
4 รายงานข้อมูลสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจิตและประพฤติมิชอบประจำปีงบประมาณ 2565(รอบ6เดือน) 1ตุลาคม-31มีนาคม [ 31 มี.ค. 2565 ]93
5 การจัดตั้งศูนย์รับเรื่องราวร้องเรียน/ร้องทุกข์/มีการมอบหมายเจ้าหน้าที่รับผิดชอบ [ 21 มี.ค. 2565 ]23
6 ขั้นตอนการรับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ ประจำปีงบประมาณ 2565 [ 21 มี.ค. 2565 ]24
7 ทะเบียนรับเรื่องราวร้องทุกข์ ประจำปีงบประมาณ 2565 [ 21 มี.ค. 2565 ]24
8 ดำเนินการแก้ไขปัญหาหรือแจ้งผลความคืบหน้าให้ผู้บริหาร/ผู้ร้องทราบภายใน 15 วัน ประจำปีงบประมาณ 2565 [ 21 มี.ค. 2565 ]26
9 รายงานและสรุปผลสถิติการรับเรื่องร้องเรียน [ 21 ม.ค. 2565 ]100
10 รายงานข้อมูลสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจิตและประพฤติมิชอบประจำปีงบประมาณ 2564(รอบ6เดือน) 1ตุลาคม-31มีนาคม [ 31 มี.ค. 2564 ]84