องค์การบริหารส่วนตำบลบัวลาย อำเภอบัวลาย จังหวัดนครราชสีมา: www.bualai.go.th

 
 
ฐานข้อมูลเปิดภาครัฐ Open Data
ข้อมูลทั้งหมด 13 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ฐานข้อมูลจำนวนประชากร [ 21 มิ.ย. 2566 ]27
2 ฐานข้อมูลทะเบียนพาณิชย์องค์การบริหารส่วนตำบลบัวลาย [ 5 มิ.ย. 2566 ]22
3 ฐานข้มูลนักเรียน สพฐ ในเขตรับผิดชอบ อบต.บัวลาย [ 15 พ.ค. 2566 ]26
4 ฐานข้อมูลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง [ 9 พ.ค. 2566 ]33
5 บันทึกการรายงานประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่4/ครั้งที่2/2565 [ 12 ธ.ค. 2565 ]23
6 บันทึกการรายงานประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่4/ครั้งที่1/2565 [ 1 ธ.ค. 2565 ]27
7 ฐานข้อมูลผู้สูงอายุ ปี 2565 [ 12 ก.ย. 2565 ]29
8 ฐานข้อมูลผู้พิการ ปี 2565 [ 12 ก.ย. 2565 ]26
9 บันทึกการรายงานประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่3/ครั้งที่2/2565 [ 8 ส.ค. 2565 ]26
10 บันทึกการรายงานประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่3/ครั้งที่1/2565 [ 1 ส.ค. 2565 ]23
11 บันทึกการรายงานประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่2/ครั้งที่1/2565 [ 1 มิ.ย. 2565 ]25
12 บันทึกการรายงานประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่1/ครั้งที่1/2565 [ 10 ม.ค. 2565 ]24
13 แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) [ 30 ก.ย. 2564 ]25