องค์การบริหารส่วนตำบลบัวลาย อำเภอบัวลาย จังหวัดนครราชสีมา: www.bualai.go.th

 
 
o22 ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง ITA


ประกาศเปิดเผยราคากลางโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนคันคลองพร้อมวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านขามป้อม หมู่ที่ 3 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ ประกาศเปิดเผยราคากลางโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนคันคลองพร้อมวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านขามป้อม หมู่ที่ 3 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 
    วันที่ลงข่าว
: 2 เม.ย. 2563
    ผู้ลงข่าว : อบต.บัวลาย