องค์การบริหารส่วนตำบลบัวลาย อำเภอบัวลาย จังหวัดนครราชสีมา: www.bualai.go.th

 
 
o22 ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง ITA


ประชาสัมพันธ์ราคากลางโครงการจ้างเหมาคัดลอกข้อมูลที่ดิน สำรวจภาคสนาม บันทึกเจ้าของทรัพย์สินและนำเข้าข้อมูลในระบบฐานข้อมูลคอมพิวเตอร์ พร้อมทำการปรับปรุงระบบข้อมูลแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลบัวลาย ประจำปีงบประมาณ 2563 โดยวิธีเฉพ

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ ประชาสัมพันธ์ราคากลางโครงการจ้างเหมาคัดลอกข้อมูลที่ดิน สำรวจภาคสนาม บันทึกเจ้าของทรัพย์สินและนำเข้าข้อมูลในระบบฐานข้อมูลคอมพิวเตอร์ พร้อมทำการปรับปรุงระบบข้อมูลแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลบัวลาย ประจำปีงบประมาณ 2563 โดยวิธีเฉพ
 
    วันที่ลงข่าว
: 5 พ.ค. 2563
    ผู้ลงข่าว : อบต.บัวลาย