องค์การบริหารส่วนตำบลบัวลาย อำเภอบัวลาย จังหวัดนครราชสีมา: www.bualai.go.th

 
 
o30 การประเมินความเสี่ยงทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบน ITA


การประเมินความเสี่ยงการทุจริต2565

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ

การประเมินความเสี่ยงการทุจริต2565
 
    วันที่ลงข่าว
: 15 ก.พ. 2565
    ผู้ลงข่าว : อบต.บัวลาย