องค์การบริหารส่วนตำบลบัวลาย อำเภอบัวลาย จังหวัดนครราชสีมา: www.bualai.go.th

 
 
การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา


รายงานการประชุม คณะกรรมการตรวจติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ

รายงานการประชุม คณะกรรมการตรวจติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น
 
    วันที่ลงข่าว
: 9 ต.ค. 2564
    ผู้ลงข่าว : อบต.บัวลาย