องค์การบริหารส่วนตำบลบัวลาย อำเภอบัวลาย จังหวัดนครราชสีมา: www.bualai.go.th

 
 
o10 คู่มือหรือแนวทางการปฏิบัติงานองเจ้าหน้าที่ ITA


คู่มือการปฏิบัติงานตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ

คู่มือการปฏิบัติงานตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน
 
    วันที่ลงข่าว
: 8 มี.ค. 2565
    ผู้ลงข่าว : อบต.บัวลาย