องค์การบริหารส่วนตำบลบัวลาย อำเภอบัวลาย จังหวัดนครราชสีมา: www.bualai.go.th

 
 
o13 คู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงาน ITA


คู่มือการปฏิบัติงานตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน

    รายละเอียดข่าว



    เอกสารประกอบ

คู่มือการปฏิบัติงานตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน
 
    วันที่ลงข่าว
: 8 มี.ค. 2565
    ผู้ลงข่าว : อบต.บัวลาย