องค์การบริหารส่วนตำบลบัวลาย อำเภอบัวลาย จังหวัดนครราชสีมา: www.bualai.go.th

 
 
o22 แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ ITA


มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต ปี 2564

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ

มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต ปี 2564
 
    วันที่ลงข่าว
: 15 ต.ค. 2563
    ผู้ลงข่าว : อบต.บัวลาย