องค์การบริหารส่วนตำบลบัวลาย อำเภอบัวลาย จังหวัดนครราชสีมา: www.bualai.go.th

 
 
การมีส่วนร่วมของประชาชน


ร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2566-2570) หมู่ที่ 4

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ

ร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2566-2570) หมู่ที่ 4
 
    วันที่ลงข่าว
: 2 ก.ค. 2564
    ผู้ลงข่าว : อบต.บัวลาย