องค์การบริหารส่วนตำบลบัวลาย อำเภอบัวลาย จังหวัดนครราชสีมา: www.bualai.go.th

 
 
แผนพัฒนาท้องถิ่น


แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2566-2570) เพิ่มเติมฉบับที่ 1

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ

แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2566-2570) เพิ่มเติมฉบับที่ 1
 
    วันที่ลงข่าว
: 15 มิ.ย. 2565
    ผู้ลงข่าว : อบต.บัวลาย