องค์การบริหารส่วนตำบลบัวลาย อำเภอบัวลาย จังหวัดนครราชสีมา: www.bualai.go.th

 
 
การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคล


คู่มือการวางแผนความก้าวหน้าในสายอาชีพ

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ

คู่มือการวางแผนความก้าวหน้าในสายอาชีพ
 
    วันที่ลงข่าว
: 4 ม.ค. 2566
    ผู้ลงข่าว : อบต.บัวลาย