องค์การบริหารส่วนตำบลบัวลาย อำเภอบัวลาย จังหวัดนครราชสีมา: www.bualai.go.th

 
 
o7 แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน ITA


แผนพัฒนา5ปี (2566-2570)

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ

แผนพัฒนา5ปี (2566-2570)
 
    วันที่ลงข่าว
: 30 ก.ย. 2564
    ผู้ลงข่าว : อบต.บัวลาย