องค์การบริหารส่วนตำบลบัวลาย อำเภอบัวลาย จังหวัดนครราชสีมา: www.bualai.go.th

 
 
o25 การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม ITA


รายงานผลจาการนำเสนอเพื่อนำไปปรับปรุงดำเนินการ (เพิ่มเติม)

    รายละเอียดข่าว

นำผลที่ได้จากการประชุม ไปจัดทำเป็นโครงการการ เพื่อแก้ไขปัญหาในปีงบประมาณ 2566    เอกสารประกอบ

รายงานผลจาการนำเสนอเพื่อนำไปปรับปรุงดำเนินการ (เพิ่มเติม)
 
    วันที่ลงข่าว
: 28 มี.ค. 2566
    ผู้ลงข่าว : อบต.บัวลาย