องค์การบริหารส่วนตำบลบัวลาย อำเภอบัวลาย จังหวัดนครราชสีมา: www.bualai.go.th

 
 
o20 ประมวลจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐ ITA


ประมวลจริยธรรมของข้าราชการการเมือง่ฝ่ายบริหาร

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ

ประมวลจริยธรรมของข้าราชการการเมือง่ฝ่ายบริหาร
 
    วันที่ลงข่าว
: 30 มี.ค. 2566
    ผู้ลงข่าว : อบต.บัวลาย