องค์การบริหารส่วนตำบลบัวลาย อำเภอบัวลาย จังหวัดนครราชสีมา: www.bualai.go.th

 
 
o8 แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ITA


แผนการดำเนินงานองค์การบริหารส่วนตำบลบัวลาย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567

    รายละเอียดข่าว

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและใช้งบประมาณประจำปี 67    เอกสารประกอบ

แผนการดำเนินงานองค์การบริหารส่วนตำบลบัวลาย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567
 
    วันที่ลงข่าว
: 4 เม.ย. 2567
    ผู้ลงข่าว : อบต.บัวลาย