องค์การบริหารส่วนตำบลบัวลาย อำเภอบัวลาย จังหวัดนครราชสีมา: www.bualai.go.th

 
 
o30 การประเมินความเสี่ยงทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบน ITA


การประเมินความเสี่ยงทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบน ประจำปีงบประมาณ 67

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ

การประเมินความเสี่ยงทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบน ประจำปีงบประมาณ 67
 
    วันที่ลงข่าว
: 9 เม.ย. 2567
    ผู้ลงข่าว : อบต.บัวลาย