องค์การบริหารส่วนตำบลบัวลาย อำเภอบัวลาย จังหวัดนครราชสีมา: www.bualai.go.th

 
 
o16 ความก้าวหน้าการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ ITA


การจัดซื้อจัดจ้างของ อบต.บัวลาย ที่มีการลงนามในสัญญาแล้ว ณ วันที่ 31 มีนาคม 2567

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ

การจัดซื้อจัดจ้างของ อบต.บัวลาย ที่มีการลงนามในสัญญาแล้ว ณ วันที่ 31 มีนาคม 2567
 
    วันที่ลงข่าว
: 1 เม.ย. 2567
    ผู้ลงข่าว : อบต.บัวลาย