องค์การบริหารส่วนตำบลบัวลาย อำเภอบัวลาย จังหวัดนครราชสีมา: www.bualai.go.th

 
 
o8 แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ITA


รายงานสรุปผลการดำเนินงานความก้าวหน้าตามแผน 2567

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ

รายงานสรุปผลการดำเนินงานความก้าวหน้าตามแผน 2567
 
    วันที่ลงข่าว
: 22 เม.ย. 2567
    ผู้ลงข่าว : อบต.บัวลาย