องค์การบริหารส่วนตำบลบัวลาย ตำบลบัวลาย อำเภอบัวลาย จังหวัดนครราชสีมา: www.bualai.go.th

 
 
 
เปลี่ยนผู้เสพเป็นผู้ป่วย รัฐสนับสนุนการรักษาดูแล พร้อมส่งคืนกลับสู่อ้อมกอดครอบครัว ให้มีอาชีพที่เหมาะสม เพียงคุณสมัครใจเข้ารับการบำบัด ไม่เสียประวัติ ไม่มีความผิด ปรึกษาสายด่วนบำบัดยาเสพติด 1165
 
เชิญเที่ยวบัวลาย
 
กลุ่มผ้าไหม บ้านป่าหวาย
 
หมู่บ้านนวิถี บ้านป่าหวาย
 
คืนความสุขให้ประเทศไทย