องค์การบริหารส่วนตำบลบัวลาย อำเภอบัวลาย จังหวัดนครราชสีมา: www.bualai.go.th

 
 
o10 คู่มือหรือแนวทางการปฏิบัติงานองเจ้าหน้าที่ ITA
ข้อมูลทั้งหมด 12 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 คู่มือการปฏิบัติงานการยืมเงินงบประมาณ แก้ไข 67 [ 22 เม.ย. 2567 ]4
2 คู่มือการปฏิบัติงานนักวิเคราะห์นโยบายและแผน (การจัดทำแผน)แก้ไข 67 [ 22 เม.ย. 2567 ]4
3 คู่มือการปฏิบัติงานเบี้ยยังชีพแก้ไข 67 [ 22 เม.ย. 2567 ]4
4 คู่มือปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที(การให้ความช่วยเหลือด้านสาธารณภัย)แก้ไข 67 [ 22 เม.ย. 2567 ]3
5 คู่มือการปฏิบัติงานตำแหน่งนักวิชาการศึกษา [ 10 ต.ค. 2565 ]36
6 คู่มือการปฏิบัติงานตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป [ 5 ก.ย. 2565 ]35
7 คู่มือการปฏิบัติงานตำแหน่งนายช่างโยธา [ 16 ส.ค. 2565 ]36
8 คู่มือการปฏิบัติงานองค์การบริหารส่วนตำบลบัวลาย [ 25 ก.ค. 2565 ]35
9 คู่มือการปฏิบัติงานสำนักปลัด [ 14 มิ.ย. 2565 ]34
10 คู่มือการปฏิบัติงานตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน [ 8 มี.ค. 2565 ]106
11 คู่มือการปฏิบัติงานตำแหน่งธุรการ [ 14 ก.พ. 2565 ]34
12 คู่มือการปฏิบัติงานตำแหน่งนิติกร [ 11 ม.ค. 2565 ]40