องค์การบริหารส่วนตำบลบัวลาย อำเภอบัวลาย จังหวัดนครราชสีมา: www.bualai.go.th

 
 
o20 ประมวลจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐ ITA
ข้อมูลทั้งหมด 6 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประมวลจริยธรรมผู้บริหารท้องถิ่นแก้ไขปี 67 [ 30 ม.ค. 2567 ]7
2 ประมวลจริยธรรมสมาชิกสภาท้องถิ่นแก้ไข 67 [ 30 ม.ค. 2567 ]6
3 ประมวลจริยธรรมพนักงานส่วนท้องถิ่นแก้ไข 67 [ 30 ม.ค. 2567 ]6
4 ประมวลจริยธรรมของข้าราชการเมืองฝ่ายสภา [ 30 มี.ค. 2566 ]30
5 ประมวลจริยธรรมของข้าราชการการเมือง่ฝ่ายบริหาร [ 30 มี.ค. 2566 ]25
6 ประมวลจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่ [ 11 พ.ย. 2565 ]39