องค์การบริหารส่วนตำบลบัวลาย อำเภอบัวลาย จังหวัดนครราชสีมา: www.bualai.go.th

 
 
o22 ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง ITA
ข้อมูลทั้งหมด 180 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประกาศเปิดเผยราคากลางโครงการซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านป่าหวาย ม.4 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 3 พ.ค. 2565 ]5
2 ประกาศเปิดเผยราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านแสงสว่าง ม.7 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 3 พ.ค. 2565 ]5
3 ประกาศเปิดเผยราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโนนสวรรค์ หมู่ที่ 13 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 26 เม.ย. 2565 ]9
4 ประกาศเปิดเผยราคากลางโครงการซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านดอนหัน หมู่ที่ 8 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 26 เม.ย. 2565 ]7
5 ประกาศเปิดเเผยราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านวังโพน ม.2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 21 ก.พ. 2565 ]39
6 ประกาศเปิดเผยราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองไฮ ม.12 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 21 ก.พ. 2565 ]38
7 ประกาศเปิดเผยราคากลางโครงการซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านขามป้อม หมู่ที่ 3 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 10 ก.พ. 2565 ]46
8 ประกาศเปิดเผยราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโนนสว่าง ม.6 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 10 ก.พ. 2565 ]45
9 ประกาศเปิดเผยราคากลางโครงการก่อสร้างถนนลูกรัง บ้านดอนหัน ม.8 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 16 ก.ย. 2564 ]97
10 ประกาศเปิดเผยราคากลางโครงการก่อสร้างถนนลูกรัง บ้านหนองแสง ม.5 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 16 ก.ย. 2564 ]94
11 ประกาศเปิดเผยราคากลางโครงการก่อสร้างถนนหินคลุก บ้านป่าหวาย ม.4 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 16 ก.ย. 2564 ]96
12 ประกาศเปิดเผยราคากลางโครงการปรับปรุงถนนบ้านโนนสว่าง ม.6 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 14 ก.ย. 2564 ]89
13 ประกาศเปิดเผยราคากลางโครงการซ่อมแซมถนนบ้านขามป้อม ม.3 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 14 ก.ย. 2564 ]91
14 ประกาศเปิดเผยราคากลางโครงการปรับปรุงถนนบ้านป่าหวาย ม.4 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 14 ก.ย. 2564 ]92
15 ประกาศเปิดเผยราคาโครงการซ่อมแซมอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.บัวลาย [ 9 ก.ย. 2564 ]87
16 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนหินคลุก บ้านหนองบัวพัฒนา ม.11 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 10 ส.ค. 2564 ]87
17 ประกาศเปิดเผยราคากลางโครงการก่อสร้างถนนหินคลุก บ้านวังโพน หมู่ที่ 2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 10 ส.ค. 2564 ]84
18 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองห่าง ม.10 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 9 ส.ค. 2564 ]85
19 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างขยายถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านขามป้อม ม.3 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 9 ส.ค. 2564 ]74
20 ประกาศราคากลางโครงการซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านแสงสว่าง ม.7 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 9 ส.ค. 2564 ]74
 
หน้า 1|2|3|4|5|6|7|8|9