องค์การบริหารส่วนตำบลบัวลาย อำเภอบัวลาย จังหวัดนครราชสีมา: www.bualai.go.th

 
 
o22 ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง ITA
ข้อมูลทั้งหมด 230 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประกาศเปิดเผยราคากลางโครงการซ่อมแซมเททับถนนคอนกรีตเสรมิเหล็กบ้านหนองห่าง ม.10 สายหน้าบ้านนายสุนทร ปัญหา - สามแยกทางเข้าหมู่บ้านหนองห่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 2 พ.ค. 2566 ]3
2 ประกาศเปิดเผยราคากลางโครงการขุดบ่อขยะบ้านโนนสว่าง หมู่ที่ 6 โคกหนองสา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 2 พ.ค. 2566 ]4
3 ประกาศเปิดเผยราคากลางโครงการซ่อมแซมเททับถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านหนองห่าง ม.10 สายสามแยกบ้านนางสมหวัง จันทรดิษ - หน้าบ้านนางอำนวย พืชสิงห์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 2 พ.ค. 2566 ]2
4 ประกาศเปิดเผยราคากลางโครงการขยายถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านขามป้อม หมู่ที่ 3 สายสีแยกศาลปู่ตากลางบ้าน-วัดบ้านขามป้อม [ 26 เม.ย. 2566 ]2
5 ประกาศเปิดเผยราคากลางโครงการก่อสร้างฝายน้ำล้นคอนกรีตเสริมเหล็กคลองอีสานเขียว (ชนิดรถผ่านได้) บ้านขามป้อม หมู่ที่ 3โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 21 มี.ค. 2566 ]8
6 ประกาศเปิดเผยราคากลางโครงการซ่อมแซมเททับถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านหนองบัวพัฒนา ม.11 สายนานายถัน ไปนาน-ทางไปบ้านวังโพน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 16 มี.ค. 2566 ]10
7 ประกาศเปิดเผยราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโนนสวรรค์ ม.13 สายสวนนางทองจันทร์ คำมี-สามแยกทางไปบ้านหนองไฮ โดยวิธีเฉพาะเจาจงดจอก อำเภอบัวใหญ่โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 10 มี.ค. 2566 ]4
8 ประกาศเปิดเผยราคากลางโครงการซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านแสงสว่าง ม.7 สายข้างวัดบ้านหนองแสง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 10 มี.ค. 2566 ]6
9 ประกาศเปิดเผยราคากลางโครงการซ่อมแซมเททับถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านโนนสว่าง ม.6 สายบ้านนายสุวิทย์ สีทานอก - ไปเส้นทางอำเภอบัวใหญ่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 10 มี.ค. 2566 ]4
10 ประกาศเปิดเผยราคากลางโครงการก่อสร้างงานถนนหินคลุกบ้านดอนหัน ม.8 สายฟาร์มหมู-สามแยกนานางปราณี สร้อยสูงเนิน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 24 ก.พ. 2566 ]4
11 ประกาศเปิดเผยราคากลางโครงการก่อสร้างงานถนนหินคลุกบ้านวังโพน ม.2 สายหน้าวัดบ้านวังโพนเชื่อมถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเส้นกลางบ้านโดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 24 ก.พ. 2566 ]4
12 ประกาศเปิดเผยราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านป่าหวาย ม.4 สายแยกคอกหมู-ไปทางบ้านอ้อยช้าง ตำบลกุดจอก อำเภอบัวใหญ่โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 24 ก.พ. 2566 ]5
13 ประกาศเปิดเผยราคากลางโครงการก่อสร้างงานถมดินคันทางบ้านหนองแสง ม.5 สายนานายเหรียญ สืบมา-นานายเสาร์ กุงหล่า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 13 ก.พ. 2566 ]5
14 ประกาศเปิดเผยราคากลางโครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านดอนหัน ม.8 สายข้างนานายสุพจน์ วัลวาล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 13 ก.พ. 2566 ]5
15 ประกาศเปิดเผยราคากลางจ้างรถโดยสารปรับอากาศไม่ประจำทาง จำนวน ๔ คัน จำนวน ๓ วัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 13 ก.พ. 2566 ]6
16 ประกาศเปิดเผยราคากลางโครงการซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านแสงสว่าง ม.7 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 6 ก.พ. 2566 ]7
17 ประกาศเปิดเผยราคากลางโครงการก่อสร้างงานถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองบัวพัฒนา ม.11 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 6 ก.พ. 2566 ]6
18 ประกาศเปิดเผยราคากลางโครงการซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านขามป้อม ม.3 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 25 ม.ค. 2566 ]6
19 ประกาศเปิดเผยราคากลางโครงการก่อสร้างงานถนนหินคลุกบ้านดอนหัน ม.8 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 25 ม.ค. 2566 ]8
20 ประกาศเปิดเผยราคากลางโครงการก่อสร้างงานถนนดินคันทาง บ้านหนองแสง ม.5 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 25 ม.ค. 2566 ]8
 
หน้า 1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12