องค์การบริหารส่วนตำบลบัวลาย อำเภอบัวลาย จังหวัดนครราชสีมา: www.bualai.go.th

 
 
o22 ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง ITA
ข้อมูลทั้งหมด 200 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประกาศเปิดเผยราคากลางโครงการขยายถนนคอนกรีตเสริม บ้านโนนสวรรค์ หมู่ที่ 13 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 22 พ.ย. 2565 ]6
2 ประกาศเปิดเผยราคากลางโครงการซ่อมแซมเททับถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านขามป้อม หมู่ที่ 3 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 22 พ.ย. 2565 ]5
3 ประกาศเปิดเผยราคากลางโครงการซ่อมแซมเททับถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านโนนสว่าง หมู่ที่ 6 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 22 พ.ย. 2565 ]4
4 ประกวดประกวดราคาซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) แบบดับเบิ้ลแคบ ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 2 ล้อ จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์นิกส์ (e-bidding)) [ 17 พ.ย. 2565 ]6
5 ประกาศเปิดเผยราคากลางโครงการก่อสร้างงานถมดินคันทาง บ้านหนองไฮ ม.12 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 14 พ.ย. 2565 ]7
6 ประกาศเปิดเผยราคากลางจัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) แบบดับเบิ้ลแคบ ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี ขับเคลื่อน 2 ล้อ โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)) [ 7 พ.ย. 2565 ]9
7 ประกาศเปิดเผยราคากลางโครงการซ่อมแซมถนนดินภายในเขตพื้นที่รับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนตำบลบัวลาย จำนวน 5 หมู่บ้าน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 21 ก.ย. 2565 ]20
8 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 [ 26 ส.ค. 2565 ]2
9 ประกาศเปิดเผยราคากลางโครงการปรับปรุงติดตั้งถังตกตะกอนกลิ่นสีระบบประปา อบต.บัวลาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 25 ส.ค. 2565 ]22
10 ประกาศเปิดเผยราคากลางโครงการซ่อมแซมหลังคาโดมศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลบัวลาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 24 ส.ค. 2565 ]36
11 ประกาศเปิดเผยราคากลางโครงการปรับปรุงซ่อมแซมห้องน้ำที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลบัวลาย (ด้านทิศตะวันตกเฉียงเหนือและทิศตะวันออกเฉียงใต้) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง) [ 24 ส.ค. 2565 ]33
12 ประกาศเปิดเผยราคากลางโครงการซ่อมแซมถนนดินภายในเขตพื้นที่รับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนตำบลบัวลาย จำนวน 5 หมู่บ้าน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 22 ส.ค. 2565 ]36
13 ประกาศเปิดเผยราคากลางโครงการซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในเขตพื้นที่รับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนตำบลบัวลาย จำนวน 4 หมู่บ้าน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 22 ส.ค. 2565 ]32
14 ประกาศเปิดเผยราคากลางโครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลบัวลาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 8 ก.ค. 2565 ]51
15 ประกาศเปิดเผยราคากลางโครงการก่อสร้างลานคอนกรีตเสริมเหล็กบริเวณเสาธงที่ทำการ อบต.บัวลาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 8 ก.ค. 2565 ]51
16 ประกาศเปิดเผยราคากลางจ้างเหมาบริการรถโดยสารปรับอากาศไม่ประจำทาง จำนวน 4 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 6 ก.ค. 2565 ]48
17 ประกาศเปิดเผยราคากลางโครงการจัดซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน ยู.เอช.ที. ชนิดกล่อง 200 มิลลิลิตร ประจำปีการศึกษา 1/2565 [ 8 มิ.ย. 2565 ]67
18 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองแสง ม.5 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 6 มิ.ย. 2565 ]60
19 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองห่าง ม.10 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 6 มิ.ย. 2565 ]52
20 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนหินคลุก บ้านหนองบัวพัฒนา ม.11 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 6 มิ.ย. 2565 ]66
 
หน้า 1|2|3|4|5|6|7|8|9|10