องค์การบริหารส่วนตำบลบัวลาย อำเภอบัวลาย จังหวัดนครราชสีมา: www.bualai.go.th

 
 
o15 ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง ITA
ข้อมูลทั้งหมด 278 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประกาศเปิดเผยราคากลางโครงการขยายถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านหนองห่าง ม.10 สายกลางบ้าน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 18 เม.ย. 2567 ]0
2 ประกาศเปิดเผยราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านขามป้อม หมู่ที่ 3 สายข้างวัดบ้านขามป้อม-คลองอีสานเขียว [ 9 เม.ย. 2567 ]1
3 ประกาศเปิดเผยราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านขามป้อม หมู่ที่ 3 สายรอบสระน้ำข้างวัดบ้านขามป้อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 9 เม.ย. 2567 ]0
4 ประกาศเปิดเผยราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านโนนสวรรค์ หมู่ที่ 13 สายสวนนายมนูล ภูมูล-แยกถนนสายบ้านหนองไฮ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 9 เม.ย. 2567 ]0
5 ประกาศยกเว้นการปฏิบัติตามแผนจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2566 [ 1 เม.ย. 2567 ]0
6 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี 2566 [ 1 เม.ย. 2567 ]21
7 ประกาศเปิดเผยราคากลางจ้างเหมารถโดยสารปรับอากาศ จำนวน 4 คัน จำนวน 3 วัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 26 มี.ค. 2567 ]2
8 ประกาศเปิดเผยราคากลางโครงการซ่อมแซมเททับถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านหนองห่าง หมู่ที่ 10 สายบ้านหนองห่าง-ทางแยกไปบ้านโนนแดง [ 18 มี.ค. 2567 ]7
9 ประกาศเปิดเผยราคากลางโครงการซ่อมแซมเททับถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านหนองห่าง หมู่ที่ 10 สายบ้านหนองห่าง-โบสถ์คริสต์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 18 มี.ค. 2567 ]6
10 ประกาศเปิดเผยราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านหนองแสง หมู่ที่ 5 สายบ้านนายสุชาติ ทักษิณ-นานายสุพร เลิศไธสงวิธีเฉพาะเจาะจง [ 12 มี.ค. 2567 ]6
11 ประกาศเปิดเผยราคากลางโครงการซ่อมแซมถนนหินคลุก บ้านดอนหัน ม.8 สายหนองนาเฮี่ย-ลำห้วยยาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 12 มี.ค. 2567 ]6
12 ประกาศเปิดเผยราคากลางโครงการซ่อมแซมเททับถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จำนวน 2 หมู่บ้าน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 4 มี.ค. 2567 ]6
13 ประกาศเปิดเผยราคากลางโครงการก่อสร้างถนนลูกรังท้องถิ่นบ้านหนองแสง หมู่ที่ 5 จำนวน 2 สาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 4 มี.ค. 2567 ]7
14 ประกาศเปิดเผยราคากลางโครงการก่อสร้างถนนลูกรังท้องถิ่นบ้านหนองไฮ ม.12 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 4 มี.ค. 2567 ]6
15 ประกาศเปิดเผยราคากลางโครงการก่อสร้างงานถนนลูกรังท้องถิ่น บ้านหนองแสง ม.5 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 22 ก.พ. 2567 ]8
16 ประกาศเปิดเผยราคากลางโครงการก่อสร้างเสริมถนนลูกรังท้องถิ่น บ้านแสงสว่าง ม.7 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 22 ก.พ. 2567 ]7
17 ประกาศเปิดเผยราคากลางโครงการก่อสร้างถนนลูกรังท้องถิ่น บ้านป่าหวาย ม.4 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 22 ก.พ. 2567 ]6
18 ประกาศเปิดเผยราคากลางโครงการก่อสร้างถนนลูกรังท้องถิ่น บ้านโนนสวรรค์ ม.13 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 22 ก.พ. 2567 ]8
19 ประกาศเปิดเผยราคากลางโครงการก่อสร้างโรงจอดรถบริเวณที่ทำการ อบต.บัวลาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 22 ก.พ. 2567 ]6
20 ประกาศเปิดเผยราคากลางโครงการก่อสร้างถนนลูกรังท้องถิ่นบ้านโนนสว่าง ม.6 จำนวน 2 สาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 19 ก.พ. 2567 ]7
 
หน้า 1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12|13|14